lunes, 19 de febrero de 2018

Escuelas Oficiales de Idiomas: Matrícula libre / Hizkuntza Eskola Ofizialak: Matrikula librea


Solicitud de matrícula y realización del pago: SOLO VÍA INTERNET
          del 15 de febrero a las 10:00 hasta el 28 de febrero a las 13:00. 36,15 euros
          hasta el 1 de marzo a  las 13:00, presentación de documentación (exención tasas...)
          calendario matrícula: consultar aquí.
          calendario exámenes: consultar aquí

Más información: Matrícula libre


Matrikula eta ordainketa egiteko epea: INTERNETEN BIDEZ BAKARRIK
        otsailaren 15etik 10:00etatik otsailaren 28ra, 13:00ak arte
        martxoaren 1eko 13:00ak arte, dokumentazioa aurkezteko epea (tasen salbuespena...)
        matrikula egutegia: hemendik kontsultatu
        azterketen egutegia: hemendik kontsultatu

Informazio gehiago: matrikula librea