jueves, 30 de agosto de 2012

MATRICULA EN CENTROS DE EPA

A partir del 3 de septiembre puedes realizar tu matrícula en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de los tres territorios. Recuerda que podrás matricularte para:
- obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria
- preparar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
- preparar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
- obtener otros conocimientos mediante los programas no reglados que se ofertan en los diferentes centros de EPA (euskera y español para extranjeros, idiomas, informática, etc).

El único requisito que debes de cumplir es tener 18 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre de este año (existen algunas excepciones).

¡ANIMATE Y ACERCATE AL CENTRO DE EPA MAS CERCANO!

Listado de centros (si clicas, te aparecerá un menú en el que debes elegir la opción "Directorio general de centros docentes", y después elegir la opción "Educación de Personas Adultas")

HELDUEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN (CEPA) MATRIKULAZIOA

Irailaren 3tik aurrera matrikula egin dezakezu EPA-HH Ikastetxeetan. Haien eskaintza barruan aurkitu ditzakezu, besteak beste, hurrengo aukerak:
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatua
- Goi-mailako lanbide-zikloetan sartzeko proba prestatzeko ikastaroak
- 25 eta 45 urteko gorakoentzako Unibertsitatean sartzeko proba prestatzeko ikastaroak
- Ez-araututako programa batzuk  (Etorkinentzako Euskara edo Gaztelania, informatika, hizkuntzak...)

Eskeintza honetan izena emateko bete behar duzun baldintza bakara zera da: 18 urte beteta eduki, edo aurtengo abenduaren 31 baina lehen bete (badaude salbuespen batzuk).

ANIMA ZAITEZ ETA HURBIL ZAITEZ ZURE ETXE ONDOKO HELDUEN HEZKUNTZAKO ZENTRURA!

Zentruen zerrenda (klik egiten baduzu, menu bat agertuko zaizu, han "Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen helbidetegi orokorra" aukeran klikatu eta gero "Helduen Hezkuntza" aukeratu)

Cursos de preparación prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 2012/2013

Los CEPAs de Bizkaia y Araba ofertan los siguientes cursos de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superiro para el curso 2012-13. Más información en el centro de EPA de tu interés.

Bizkaiko eta Arabako HHIk argitaratu dute datorren 2012-13 ikasturterako Goi-mailako zikloetan sarbide proba prestatzeko ikastaroen eskaintza. Interesatzen zaizun Helduen Hezkuntzako Ikastetxean lor dezezakezu informazio zabalagoa.


Prueba de acceso a la Universidad mayores de 25 y 45 años 2012-2013 / 25 eta 45 urteko gorakoentzat Unibertsitatean sartzeko proba 2012-2013

Os adjuntamos un listado con los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Araba y Bizkaia donde podeis preparar dicha prueba. Para más información, llamar a la CEPA que os interesa.

Proba hori prestatu nahi baduzue, zerrenadan aurkitu dezakezu Helduen Hezkuntza Ikastetxetatik (HHI) egiten den eskeintza. Informazio gehiagorako, telefonoz deitu interesatzen zaizun HHIri.