lunes, 8 de junio de 2015

UPV/EHU: AULAS DE LA EXPERIENCIA-ESPERIENTZIA GELAK

Las Aulas de la Experiencia ofrecen la posibilidad a las personas mayores de 55 años de conseguir el título universitario de Ciencias Humanas (4 cursos). En el se estudian diferentes asignaturas relacionadas con historia, salud, psicología...
Los requisitos de acceso son:
1.- tener cumplidos 55 años antes del 1 de octubre del año en curso
2.- estar jubilada o jubilado o similar, o ser ama/amo de casa

Prematrícula:
- Bizkaia: del 1 al 15de junio. Más información: aulas de la experiencia
- Araba: del 1 al 12 de junio. Más información: aulas de la experiencia de Araba

Esperientzia-gelek Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua (4 ikasturtekoa) eskaintzen diete 55 urtez gorako pertsonei. Titulu honetan historia, osasuna, psikologia... arloko jakintzagai desberdinak ikasten dira.
Izena emateko baldintzak hurrengoak dira:
1.- Indarrean dagoen urteko urriaren 1aren aurretik 55 urte beteta izatea
2.- Erretiraturik egotea (edo antzekoa) edo etxekoandrea izatea

Izena emateko epea:
- Bizkaia: ekainaren 1etik 15era arte. Informazio gehiago: esperientza-gelak
- Araba: Ekainaren 1etik 12ra arte. Informazio gehiago: Arabako esperientzia-gelak

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS / ATEAK ZABALIK JARDUNALDIA
- BIZKAIA: 29 DE MAYO, 12:30 C/ Banco de España 2, bilbao